DESPRE

 

 


Născută la 15 Martie1980, localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ; absolventă a Liceului de Artă din Piatra Neamţ, anul 1998, al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, secţia Arte Textile, anul 2003.

Obţine diploma de masterat la „Universitatea Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie, specializarea, Istorie Antică şi Medievală (2007) şi la Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design (2005).

În 2009 începe studiile doctorale la Universitatea de Arte „George Enescu“, Facultatea de Arte Vizuale şi Design din Iaşi.

 


În prezent este asistent univ.drd. la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, secţia Modă Design Vestimentar.


Lucrările sale au fost expuse în cadrul manifestărilor de profil naţionale şi internaţionale.

Activitatea artistică include: 2 de expoziţii personale (2012, 2004); numeroase participări la expoziţii de grup în ţară şi străinătate (locale, saloane naţionale, trienale, qvadrienale) fiind implicată în organizarea unor evenimente artistice cu caracter local, naţional şi internaţional.